Home>Veilig>Brandbeveiliging

Brandbeveiliging

Met een brandmeldinstallatie wordt bij een beginnende brand alarm geslagen, zodat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en er snel maatregelen genomen kunnen worden om de brand te bestrijden en gevolgschade te voorkomen. Daarnaast moet een brandmeldinstallatie ook andere brandbeveiligingsinstallaties aansturen, zoals ontruimingsalarmsystemen, liften of automatische blusinstallaties. Een goed functionerende brandmeld- en ontruimingsinstallatie is van levensbelang en het systeem moet betrouwbaar zijn. Daarom mogen alleen erkende branddetectiebedrijven zoals Totaalcomfort dit soort installaties ontwerpen, installeren en onderhouden. Daarnaast geven veel verzekeraars na het plaatsen van een brandmeldinstallatie korting op de verzekeringpremie.

 
 
Copyright © 2019 Totaalcomfort